GOXESO
Goxeso je pokročilá verze pravidel pro hru Pexeso, určená pro 2 až 4 hráče.


Popis:
Z hracích kartiček - parů se sestaví čtvercové(!) hrací pole
Stupně obtížnosti:
  I. 4 x 4 = 16 kartiček = 8 párů
 II. 6 x 6 = 36 kartiček = 18 párů
III. 8 x 8 = 64 kartiček = 32 párů
Jeden pár kartiček je „žolík“.
Hráči si určí pořadí, ve kterém budou hrát. Můžou losem kartičky, pokud je sada očíslovaná (a předtím než se kartičky vyrovnají).


Pravidla:
1: Hráč otočí dvě libovolné kartičky. Nastává situace:
  1a: kartičky nejsou stejné: Hráč prohodí pozice kartiček a otočí je zpět obrázkem dolů.
 

obrazek 1.

 1b: kartičky jsou stejné: Hráč získává obě kartičky [fig 1]. A pokud jsou tyto v přímé řadě či sloupci [fig 2] (nikoli diagonále!), hráč zároveň získává všechny kartičky, které leží mezi otočeným párem.
 
obrazek 1.

  1c: jedna z kartiček je žolík: Žolík se páruje s jakoukoliv jinou kartičkou (a samozřejmě i sám se sebou). Hráč tudíž získává obě kartičky. Kartičky mezi nimi se zabírají stejně jako v bodě 1b (viz).
2: Hráč v jednom tahu otočí vždy právě jednu dvojici kartiček.
3: Kartičky, které hráč získá nepárově (při zabrání řady či spárováním se žolíkem), má hráč "rezervované" – vyloží je viditelně před sebe, a když je během následující hry otočena kartička do páru, počká, až tah skončí (jsou otočeny dvě kartičky, prohozeny jejich pozice) a kartičku, kterou má rezervovanou, si vezme. Druhá kartička se otočí obrázkem dolů.
 
obrazek 1.

  Pokud však druhou kartičku do páru protihráč získá zabráním řady či spárováním se žolíkem, rezervace párové kartičky ztrácí platnost. V takovém případě si pak hráči pár blokují - je pak jen na nich, jestli přistoupí na výměnu.
4: Konec hry nastává, když jsou rozebrány všechny kartičky. Za každý kompletní pár získá hráč bod, a to i za pár žolíkových kartiček (za kombinaci "žolík + jiná kartička" není žádný bod).
Hráč s nejvyšším počtem bodů vítězí.
Pokud mají hráči shodný počet páru, mohou rozhodovat počty "blokovaných" kartiček. Tento mechanismus samozřejmě nejde použít, pokud hrají pouze dva hráči.


Týmové varianty pro 4 hráče
Pokud se sejdou 4 hráči, je možné vytvořit dva týmy (označme si je „A“ a „B“). Členové týmu pak sbírají kratičky na společné konto. Důležité je, aby hráči táhli v pořadí A1-B1-A2-B2 a během hry si nemohou napovídat, kde je jaká kartička (byť se můžou dohadovat o strategii hry).
Můžete si zkusit následující dvě varianty:
"Bridge": Každý hráč provede kompletní tah, s tím že si spoluhráči můžou „nahrávat“ kartičky do vhodné pozice (řadek, sloupec).
"Cross": V každém kole táhnou vždy OBA spoluhráči. Ten co je na řadě otočí první kartičku, a jeho spoluhráč pak druhou. Trochu náročnější na koordinaci ~_^.