DICEMINO aneb KOSTKY V KOSTCE
Dicemino je hra pro dva hráče a 32 kostiček.


Popis:
Každý hráč má 16 kostek, všechny v jedné barvě, každý hráč má jinou barvu.
Cílem hry je z normálních šestistěnných kostek sestavit velkou kostku 3x3x3 - tj. kostku o 3 patrech na hracím poli o velikosti 3x3. Vítězí ten hráč, kterému se podaří do kostky umístit více svých kostiček.


Pravidla:
1: Oba hráči hodí jednou svou kostkou. Ten, kterému padne vyšší hodnota začíná. Obě kostky se umístí do hracího pole jako základ.
2: Hráči vezmou své zbylé kostky, promíchají a provedou "rozhoz". Hodnoty, které padnou na vrchních stranách kostek, jsou nyní platné a neměnné až do "nového rozhozu" (viz dále).
3: Hráči celou dobu hry vidí na kostky soupeře!
4: Hráči se střídají vždy po jednom tahu.
5:V jednom tahu lze umístit právě jednu kostku, kterou si hráč libovolně vybere ze svých kostek, a to tak, že
     A. Kostka se pokládá na libovolné neobsazené místo hracího pole a to tak, že vrchní stranou (s platnou hodnotou) nahoru.
     B. Kostka je umístěna na již položenou kostku. V tom případě se hodnota kostky umisťované musí rovnat hodnotě kostky položené. Umisťovaná kostka se položí "vzhůru nohama" tak, aby se shodné hodnoty dotýkaly. Umístěná kostka pak bude mít novou hodnotu rovnou protilehlé hodnotě (1 <=> 6, 2 <=> 5, 3 <=> 4).
6: Pokud hráč již nemůže umístit kostku do hracího pole, ztrácí tah a musí provést „nový rozhoz“ se všemi svými zbývajícími kostkami.
7: Hra končí v momentě, kdy jeden z hráčů umístí do hracího pole 27. kostku. Poté si hráči spočtou kostky které mají v hracím poli a hráč s více umístěnými kostkami vítězí. (A nebo můžou spočítat kostky které jim zbyly a odečíst od 16tky, což by mohlo být rychlejší ~_^)